poster_a3.jpg

Την Δευτέρα 10/12/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η διαβούλευση φορέων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Δ.Ε Αγίου Νικολάου. Στόχος της διαβούλευσης ήταν αφενός η ενημέρωση των φορέων για το αντικείμενο του ΣΒΑΚ και αφετέρου μία πρώτη καταγραφή απόψεων και αναγκών των φορέων σχετικά με την κινητικότητα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Εκτός από την ομάδα εργασίας και τους λιγοστούς πολίτες, στη διαβούλευση συμμετείχαν:
-    Ομάδα εργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου
-    εκπρόσωποι γειτονικών δήμων που εκπονούν ΣΒΑΚ (Δήμος Χερσονήσου) 
-    Λιμενικό Ταμείο, Λιμεναρχείο, 
-    Τροχαία,
-    Εμπορικός Σύλλογος, 
-    ΤΑΞΙ,
-    ΤΕΕ-ΤΑΚ (και μεμονωμένοι μηχανικοί), 
-    ΠΕΧΩ, 
-    Διεύθυνση μεταφορών περιφέρειας,
-    ΕΛΜΕ,
-    Σύλλογος Εκπαιδευτών οδήγησης και Κυκλ. Αγωγής, 
-    Ποδηλατικός όμιλος Αγ. Νικολάου,
-     Ένωση Γονέων & φίλων ΑΜΕΑ, Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας – ΑΜΕΑ,
-    Εκπρόσωποι επιχειρήσεων με πολλούς εργαζομένους


Αρχικά, το ανάδοχο σχήμα που υποστηρίζει την ομάδα εργασίας παρουσίασε το αντικείμενο του ΣΒΑΚ. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το ΣΒΑΚ διαφέρει από τις συμβατές κυκλοφοριακές μελέτες καθώς θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Μερικά από τα οφέλη από την εφαρμογή των μέτρων αφορούν την ορθότερη κυκλοφοριακή οργάνωση, την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας και την οικονομική ενίσχυση του Δήμου μέσω καινοτόμων δράσεων. Έτσι, το ΣΒΑΚ αποτελεί ένα εργαλείο τόσο αναπτυξιακό όσο και χρηματοδοτικό, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει ότι δεν θα δίνονται χρηματοδοτήσεις σε πόλεις που δεν διαθέτουν ΣΒΑΚ. 


Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα βήματα και οι απαραίτητες διαδικασίες για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ ενώ δόθηκε έμφαση στην υφιστάμενη λειτουργία της Δ.Ε Αγίου Νικολάου ως προς τις μετακινήσεις και την εποχικότητα την οποία διαθέτει αφού πρόκειται για έναν αρκετά τουριστικό Δήμο. Τονίστηκε ότι οι μετακινήσεις τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών είναι εξαρτημένες από το ΙΧ επιβαρύνοντας έτσι το οδικό δίκτυο της πόλης και των άλλων τουριστικών οικισμών. Για το λόγο αυτό, έγινε εκτενής αναφορά στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό. Οι τρόποι αυτοί είναι είτε μέσω ερωτηματολογίων είτε μέσω της πλατφόρμας κατάθεσης ιδεών στην οποία ο κάτοικος ή επισκέπτης θα μπορεί να υποβάλλει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ως προς τις μετακινήσεις ή ακόμα και να προτείνει μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση της πόλης του Αγίου Νικολάου. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικός είναι ο ρόλος των φορέων με τη βοήθεια των οποίων θα καταγραφούν σημαντικά προβλήματα της πόλης που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό των μετακινήσεων. 


Ύστερα, από την παρουσίαση του γενικότερου πλαισίου εκπόνησης ΣΒΑΚ, οι φορείς που συμμετείχαν διατύπωσαν την άποψη τους σχετικά με το αντικείμενο του ΣΒΑΚ και τις προκλήσεις που αναμένονται να δημιουργηθούν. Όλες οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν θετικές και ενθαρρυντικές για την έκβαση του ΣΒΑΚ. Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ –ΤΑΚ δήλωσε ότι είναι θετικός ως προς το αντικείμενο το οποίο διαπραγματεύεται το ΣΒΑΚ και ως φορέας θα σταθεί δίπλα σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου. 


Ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου τόνισε τη σημασία του λιμανιού για τη λειτουργία της πόλης, καθώς ο Άγιος Νικόλαος είναι μια πόλη –λιμάνι, η οποία δέχεται κρουαζιερόπλοια κατά τη θερινή περίοδο. Πρόκειται για ένα λιμάνι εθνικής εμβέλειας το οποίο στηρίζει την οικονομία τόσο της πόλης όσο και ολόκληρου του νομού. Για την πόλη του Αγίου Νικολάου, αναφέρθηκε ότι αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην μετακίνηση των πεζών, τη τροφοδοσία των καταστημάτων και τη ροή των τουριστικών λεωφορείων. 
Ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Ταμείου αναφέρθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για συχνότερη και αξιόπιστη δημόσια συγκοινωνία, τήρηση ωραρίου τροφοδοσίας, δημιουργία χώρων που θα ενθαρρύνουν τον κάτοικο να περπατήσει ή να κάνει ποδήλατο αλλά και θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση για ΑμεΑ. Είναι σημαντικό να μειωθούν τα όρια ταχύτητας εντός της πόλης και να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι πρασίνου. Γενικά, επισήμανε, ότι ως προς τη διαχείριση της στάθμευσης ο Δήμος έχει λάβει μέτρα και προφανώς μεταξύ φορέων υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα αλλά το ‘κοινό καλό’ είναι το κίνητρο για την αντιμετώπιση τέτοιων διενέξεων. 


Στη συνέχεια, το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι του Εμπορικού συλλόγου οι οποίοι είναι θετικοί ως προς την έννοια του ΣΒΑΚ, καθώς η μείωση του ΙΧ στο κέντρο αποτελεί μια συνιστώσα για τη βελτίωση της λειτουργίας του εμπορικού κέντρου. Τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη για δημιουργία Open Mall το οποίο θα προσελκύει οικονομικά ευκατάστατους τουρίστες.


Ο εκπρόσωπος από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έπρεπε να είχε ήδη εκπονηθεί το ΣΒΑΚ, πρότεινε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της  ενίσχυσης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Είναι θετικός στο εγχείρημα αυτό και τόνισε ότι όταν αλλάξει το περιβάλλον της πόλης, ο άνθρωπος προσαρμόζεται σε αυτό. 


Ο εκπρόσωπος του συλλόγου ΑμεΑ υπογράμμισε ότι είναι μια καλή ευκαιρία μέσω του ΣΒΑΚ να αναπτυχθούν υποδομές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές. Προτεραιότητα να είναι η αλλαγή νοοτροπίας του πολίτη και η προώθηση του περπατήματος αφού περισσότερο από 80% των οδών μπορούν να πεζοδρομηθούν. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ιδιαίτερο ανάγλυφο της πόλης του Αγίου Νικολάου. 
Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισήμανε ότι είναι θετικός στο αντικείμενο του ΣΒΑΚ αλλά τόνισε ότι πρέπει να δοθεί λύση για τα ΙΧ ώστε να βρεθεί το ισοζύγιο. 


Ο υπ. Δήμαρχος κ. Κοκκίνης έδωσε έμφαση στην ανάγκη καταγραφής μελλοντικών αναγκών καθώς το ΣΒΑΚ έχει μακροχρόνια ορίζοντα αλλά και σε άλλα ζητήματα όπως η άρση του εποχιακού τουρισμού, η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και η συμμετοχή των σχολείων στην πρωτοβουλία αυτή. 


Ο εκπρόσωπος της εστίασης ανέφερε ότι οι καλές πρακτικές από άλλες πόλεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη πόλη  του Αγίου Νικολάου, όπως η Μαγιόρκα, ενώ ο εκπρόσωπος του ΕΛΜΕ τόνισε το γεγονός ότι η κατανομή των σχολικών μονάδων παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου τις πρωινές ώρες. 


Ο εκπρόσωπος της Τροχαίας ανάφερε ότι είναι ηθική υποχρέωση όλων των πολιτών να προστατευθούν οι οικογένειες και το αστικό περιβάλλον καθώς πλέον έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των ΙΧΕ και των ιδιωτικών φορτηγών λόγω του αγροτικού προφίλ της περιοχής. Επισήμανε επίσης ότι με τις παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ οι κάτοικοι δεν θα είναι ικανοποιημένοι κατά 100%. 


Ο εκπρόσωπος του σωματείου ΤΑΧΙ ανέφερε ότι σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη αστυνόμευσης και ο υψηλός φόρτος των λεωφορείων στην πόλη. Απαιτείται άμεσα η δημιουργία της περιφερειακής γέφυρας της μαρίνας. Δημοτικοί σύμβουλοι ανέφεραν ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και ότι οι λύσεις είναι μονόδρομος αλλά σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το όργανο που αποφασίζει. 


Τέλος, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι πάντα υπάρχει αμφισβήτηση από τους πολίτες για παρεμβάσεις. Η ανεπάρκεια του δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας και το γεγονός της εξάρτησης των μετακινήσεων από ΙΧ είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη του Αγίου Νικολάου. Το ΣΒΑΚ είναι εργαλείο που μας ήρθε από την Ευρώπη και είναι σημαντικό να το ακολουθήσουμε. 


Η διαβούλευση έκλεισε με τις ευχαριστίες του Δημάρχου για τον εποικοδομητικό διάλογο.