Αναγνωρίζεις προβλήματα στις μετακινήσεις, στο κυκλοφοριακό και στο δημόσιο χώρο;

Βασική αρχή των ΣΒΑΚ είναι η συμμετοχικότητα, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Σε αυτά τα πλαίσια σας προσκαλούμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, συμπληρώνοντας τα 5 εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, τα οποία μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ερωτηματολόγιο Α: Εμπλεκόμενοι φορείς Δήμου Αγίου Νικολάου πατήστε ΕΔΩ

Ερωτηματολόγιο Β: Κάτοικοι Δήμου Αγίου Νικολάου: πατήστε ΕΔΩ

Ερωτηματολόγιο Γ: Μετακινήσεις Μαθητών: ΕΔΩ

Ερωτηματολόγιο Δ: Γονείς Μαθητών:  ΕΔΩ

Ερωτηματολόγιο Ε: Επισκέπτες Δήμου Αγίου Νικολάου:  ΕΔΩ